TOP
0909 744 789
0908 388 353
070 623 9999

Bò Lụi Xả

Món ăn khác

Bắp Bò
150.000 đ
Phèo Bò
150.000 đ
Ruột Thẳng
150.000 đ
Sườn Bò
130.000 đ
Thăn Ngoại
150.000 đ
Đăng ký thẻ thành viên