TOP
0909 744 789
0908 388 353
070 623 9999

Tuyển dụng

Hiện tại chuỗi nhà hàng bò tơ Năm Sánh cần tuyển nhân viên quản lý kho cho chuỗi nhà hàng của chúng tôi. Hãy nhanh tay nộp hồ sơ để được làm việc ngay...

Hiện tại chuỗi nhà hàng bò tơ Năm Sánh cần tuyển đầu bếp cho chuỗi nhà hàng chúng tôi. Hãy nhanh tay nộp hồ sơ để được làm việc ngay tại nhà hàng nếu...

Hiện tại chuỗi nhà hàng bò tơ Năm Sánh cần tuyển nhân viên phục vụ cho chuỗi nhà hàng chúng tôi. Hãy nhanh tay nộp hồ sơ để được làm việc ngay tại nhà...

Hiện tại chuỗi nhà hàng bò tơ Năm Sánh cần tuyển nhân viên kế toán cho chuỗi nhà hàng chúng tôi. Hãy nhanh tay nộp hồ sơ để được làm việc ngay tại nhà...

Hiện tại chuỗi nhà hàng bò tơ Năm Sánh cần tuyển nhân viên thu ngân cho chuỗi nhà hàng chúng tôi. Hãy nhanh tay nộp hồ sơ để được làm việc ngay tại nhà...

Hiện tại chuỗi nhà hàng bò tơ Năm Sánh cần tuyển quản lý nhà hàng cho chuỗi nhà hàng của chúng tôi. Hãy nhanh tay nộp hồ sơ để được làm việc ngay tại...

Đăng ký thẻ thành viên